Branche informatie

Branche informatie Beveiligingstechniek

Certificering & Keurmerken Beveiligingstechniek

Met een certificaat of keurmerk toont een bedrijf aan dat de geleverde producten en/of diensten aan de norm voldoet die wordt voorgeschreven. Dit wordt beoordeeld door een certificatie-instelling, die een overeenkomst heeft de organisatie die hier toezicht op houdt. Dit geeft een extra garantie voor een goed werkende beveiligingsinstallatie met een service zoals je die mag verwachten. Tevens is een keurmerk een onderdeel wat essentieel is bij de verzekering van het  object (huis / bedrijf / winkel) waar de beveiliging geïnstalleerd is.

Met bijna 700 aangesloten beveiligingsbedrijven is de VEB één van de belangrijkste brancheorganisaties binnen de beveiligingssector.
We behartigen de belangen van onze beveiligingsinstallateurs, particuliere beveiligingsorganisaties (PBO), meldkamers (PAC) en partners.

Het CCV ontwikkelt en beheert certificatie- en inspectieschema’s. Dit doet het CCV als onafhankelijke organisatie. Bij wijziging evalueert de Raad voor Accreditatie (RvA) de schema’s.

Wanneer je investeert in preventiemaatregelen, dan wil je graag zekerheid over de kwaliteit hiervan. Keurmerken van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) staan voor die kwaliteit. Het CCV beheert verschillende keurmerken voor particulieren en de zakelijke markt.

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd.

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen. |>>>|

Brancheorganisaties Beveiligingstechniek

Een brancheorganisatie is een bundeling van meerdere bedrijven uit één branche. Een brancheorganisatie moet worden onderscheiden van een ondernemersvereniging, die doorgaans bestaat uit bedrijven uit verschillende branches.

Een brancheorganisatie, vaak een stichting of een vereniging, kan verschillende doelen nastreven: de behartiging van de collectieve belangen van de aangesloten leden, de behartiging van deelbelangen van groepen leden en de behartiging van individuele belangen van leden. Daartoe verrichten zij activiteiten als lobby, CAO-onderhandeling, het opzetten van innovatieprojecten, het geven van juridisch advies, het organiseren van bijeenkomsten, collectieve inkoop, etc. (bron: wikipedia)

De Alarmgroep Nederland is meer dan dertig jaar een begrip in de beveiligingsbranche. Bij het samenwerkingsverband zijn kwalitatief hoogwaardige en gecertificeerde technische beveiligingsbedrijven aangesloten, die elkaar aanvullen en versterken. Samen bieden de aangesloten leden een landelijke dekking met een regionaal karakter en toch maar één aanspreekpunt.

De bij de Alarmgroep Nederland aangesloten bedrijven zijn gespecialiseerd in onder meer inbraaksignalering, toegangsbeheer, camerabewaking en brandbeveiliging. |>>>|

De Nederlandse Veiligheidsbranche vertegenwoordigt de markt van particuliere beveiliging, recherche en geld- en waardetransport. Leden van de branche zijn gezamenlijk goed voor meer dan 90% van de totale omzet (1,48 miljard euro). De bedrijven bieden innovatieve diensten aan die gericht zijn op het vergroten van de veiligheid in Nederland. |>>>|

Opleidingen Beveiligingstechniek

Verzekeringsmaatschappijen accepteren alleen kwaliteitsdocumenten van beveiligingswerkzaamheden. Om deze erkenning te bezitten, als technisch beveiligingsbedrijf, dien je een onder andere een gecertificeerd Technicus Beveiligingsinstallaties in dienst te hebben.

Voor het onderhouden van beveiligingsinstallaties, zoals brandinstallaties, camerasystemen, toegangscontrolesystemen of terreinbeveiliging heb je minimaal een MBV diploma nodig.

Al 30 jaar speelt SOBA een toonaangevende rol in de verdere professionalisering op het gebied van inbraakbeveiliging en brandveiligheid, en daar zijn we trots op. Net als op onze cursisten die de hoogste slagingspercentages halen bij onafhankelijke exameninstituten! |>>>|